V GALERII ČESKÝ RÁJ

jsou obrazy pro každého

Najdete u nás hodnotná díla známých mistrů, ale i pěkné obrazy autorů méně známých. Můžete se zde také seznámit s několika většími sbírkami děl malířů slavných i dosud neobjevených.
Vykupujeme také obrazy za hotové (například z pozůstalosti), případně můžeme zprostředkovat jejich prodej v naší galerii.

MŮŽETE SI U NÁS KOUPIT

více jak 400 obrazů

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ

děl regionálních autorů

Mohli jste se seznámit s perokresbami současné turnovské autorky Ivety Kleinové či s krajinnými motivy z Českého ráje, které malovali Jaroslav Korčák, Václav Starý a Eduard Brabenec. Zajímavým dílem je zobrazení skalního města Miroslavem Šilhánem, který byl současně akademickým malířem i velitelem turnovské policie. Vrcholem sbírky je velký obraz „Z Turnovska“ známého malíře Jaroslava Klápštěho.
Výstavu doplnila keramika další regionální autorky - Hany Hlubučkové.

NAVŠTIVTE NAŠI GALERII

najdete ji kousek od Turnova

Do Galerie Český ráj se můžete přijít podívat kterýkoliv všední den.

Najdete ji kousek od Turnova - na adrese Všeň 124 v budově společnosti  AGRA Český ráj a.s., kousek za obecním úřadem.