Milan Čihák

 • Narodil se r. 1964 v Písku.
 • Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze.
 • Nyní působí jako středoškolský pedagog na gymnáziu v Příbrami.
 • Výtvarnému vzdělání se učil pod vedením Dr. R. Preissové, žákyně Cyrila Boudy.
 • Maluje převážně olejem, akrylem nebo akvarelem.
 • Jeho výtvarná díla jsou zaměřena na českou krajinu- především Šumavu, dále pražské památky, zátiší či abstrakce.
 • Malbě se věnuje od počátku 90. let a za tuto dobu uspořádal mnoho výstav.
 • Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí (Německo, Holandsko, Itálie, Anglie, Francie, USA či Japonsko).

Jaroslav Klápště

 • 1923 – 1999
 • Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
 • Ve své tvorbě se zaměřoval na oblast Podkrkonoší, ale zachycoval také proměny střední části města Most
 • Namaloval také několik zátiší, na nichž se objevují předměty denní potřeby
 • Absolvoval také cesty do zahraničí (Chorvatsko, Nizozemsko či Francie) a inspirace z putování se objevily na jeho kvaších

Eva Prokopcová

 • Narodila se v Českém Krumlově v roce 1948
 • Vystudovala Střední sochařsko-kamenickou školu v Hořicích
 • Poté prošla v Praze studiem architektury na ČVUT a na AVU v ateliéru figurální a krajinářské malby u profesora Jana Smetany
 • Absolvovala desítky výstav v České republice, Německu a Rakousku
 • Její díla jsou ve sbírkách mnoha významných galerií, včetně Národní galerie
 • Aktuálně působí v Českých Budějovicích

Iveta Kleinová

 • Narodila se 17. 12. 1973 v Turnově.
 • Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě
 • V současné době působí na základní škole v Turnově jako vychovatelka a učitelka výtvarné výchovy a keramiky.
 • Používá kreslířskou techniku- perokresbu.
 • Inspiraci čerpá z okolí jejího rodiště (památky Českého ráje, zákoutí města Turnova a přilehlých obcí).
 • Svá díla vystavovala již na mnoha místech po Českém ráji (Turnov- Galerie U Zlatého beránka, Café Kolej, Bar Barrel, Vyskeř- prostory obecního úřadu, Všeň).

Adolf Liebscher

 • 1857 – 1919
 • Narodil se 11. 3. 1857 v Praze.
 • Vystudoval UMPRUM ve Vídni a AVU v Praze.
 • Český malíř-figuralista, příslušník generace Národního divadla, jeden z nejpopulárnějších umělců 80. a 90. let 19. století.
 • Obdržel první cenu v soutěži na malovaná okna pro kostel sv. Ludmily na Vinohradech.
 • Zhotovil řadu dekorativních maleb pro budovy v Čechách a na Moravě (Gröbeho vila v Havlíčkových sadech, vila Ottomara Klingera v Novém Městě pod Smrkem, Besední dům ve Vyškově, …)
 • Je autorem slavnostní opony divadla v Lublani.
 • Vytvořil mnoho historických výjevů či krojových studií (Morava a Slovensko).
 • Byl rovněž plodným ilustrátorem- Vrchlického Prokopa, Čechova Václava z Michalovic, atd. Jeho ilustrace byly uveřejněny např. v časopisech Zlatá Praha nebo Světozor.

Alois Jirovský

 • Narodil se 5. 3. 1917 v Rakouském Stockerau českým rodičům.
 • V jeho 7 letech se vrátili zpět do vlasti a pracovali v plzeňské Škodovce.
 • V roce 1937 dokončil pilotní kurz a v 50. letech se stal jedním z prvních pilotů proudových letadel.
 • Do svých skoro 50 let byl vojenským pilotem.
 • Ve volných chvílích se věnoval malbě obrazů, kreslení karikatur (m.j. časopis Dikobraz), fotografování (přírody), hře na harmoniku a kytaru či kouzlům (několik set vystoupení na veřejnosti, v 60. letech- vítěz Magiálesu v Karlových Varech, nominace na světový kongres kouzelníků ve Vídni).

Václav Vaner

 • Narodil se 27. 10. 1896 v Kladně.
 • Soukromě studoval malířství u A. Kalvody, J. Janovského, E. Smolíka a A. Petříčka.
 • Věnoval se krajinomalbě.
 • Několik obrazů vystavoval v Galerii Colbert v Paříži.

František Emler

 • 1912 – 1992
 • Vystudoval pražskou AVU u prof. O. Nejedlého.
 • Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a scénograf.
 • Zamiloval si jih Evropy, studoval v Římě
 • Užíval tempery, dále pak olejové barvy a ke konci své kresby akvareloval.
 • Po válce absolvoval čestný rok na AVU u prof. V. Pukla.
 • V letech 1947 – 1949 studoval v ateliéru André Lhota v Paříži
 • Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, GHMP aj.
 • V roce 1938 získal Italskou cenu a celoroční stipendium v Itálii

Hana Hlubučková

 • Narodila se 17. 3. 1989 v Turnově.
 • Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, dále pokračovala v bakalářském studiu Designu skla a šperku na Technické univerzitě v Liberci.
 • Magisterské studium dokončila na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Design keramiky a porcelánu.
 • V rámci studia i mimo něj vystavovala ještě s dalšími umělci v galerii BWA v Jelenie Góře a v Legnici,  v Severočeském muzeu v Liberci, v galerii Armaturka v Ústí nad Labem a ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Maryša Neubertová-Sitenská

 • 1899 –  1976
 • Studovala soukromě na krajinářské škole Aloise Kalvody, u Václava Malého a Maxe Kopfa
 • Věnovala se malbě květin a květinových zátiší
 • Náměty čerpala v Beskydech, Tatrách, na Valašsku a Podkarpatské Rusi
 • Její krajinomalby byly impresionisticky laděné se smyslem pro vystižení atmosféry
 • Vystavovala doma a v zahraničí – v Paříži, Bruselu, San Francisku a New Yorku. Působila ve Všenorech. Samostatné výstavy měla roku 1938 v Paříži a v letech 1940 a 1941 v Praze

Eduard Brabenec

 • 1938 – 2016
 • Narodil se v Mladé Boleslavi.
 • Vystudoval Vysokou školu chemickou.
 • Pracoval v turnovské Preciose a později nastoupil na učňovskou školu v Turnově, kde vyučoval chemii a zpracování kamenů.
 • Měl umělecké nadání, zaměřené na hudbu a malířství. Hrál na klavír a ve volných chvílích maloval obrazy- hlavně krajiny.
 • Inspiraci čerpal zejména ze dvou oblastí- z Českého ráje a Vysočiny, odkud pocházelo mnoho jeho příbuzných.

Josef Bureš

 • 1889 – 1969
 • Soukromá studia absolvoval na akademii V. U. v Praze
 • Vystavoval ve Štrbě, v Berouně a v Locarnu
 • Od roku 1925 žil na Chodsku, kde čerpal náměty pro své portréty
 • Mezi nejoblíbenější chodské modely patřila Hrnčená bába – Marie Štefaničová pro stejnojmenný obraz z roku 1934

Miroslav Šilhán

 • 1910 – 1980
 • Narodil se 2. 2. 1910 v Jirkově u Železného Brodu.
 • Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. O. Nejedlého a prof. Turnovského.
 • Byl členem Svazu československých výtvarných umělců.

Tereza-Anna Medková

 • Narozena roku 1991
 • Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara
 • Vystavovala s Petrem Bártou, také na zřícenině hradu Stohánek a na Dejvickém nádraží

Vladimír Ralenovský

 • 1920 – 2005
 • Ve své tvorbě zůstává věrný rodné krajiny
 • Nejčastějšími náměty jeho prací se stala Českomoravská vysočina
 • Je to malíř realistického zaměření, precizně zpracovává detaily na svých obrazech

Jaroslav Bureš

 • 1915 – 1985
 • Studoval na ČVUT v Praze
 • Vystavoval obrazy v Praze